Betrouwbaarheid

Zijn keuzehulpen betrouwbaar?

Hoe betrouwbaar zijn de verschillende keuzehulpen eigenlijk? Een goede keuzehulp is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en u mag er dus van uitgaan dat de keuzehulp betrouwbaar is.

Er zijn verschillende organisaties zoals Ipdas en Credible die lijsten uitgeven waarin staat beschreven hoe uitgebreid keuzehulpen zijn. Andere organisaties werken weer met andere indicatoren waar de kwaliteit mee wordt aangegeven. 

Ondanks dat er verschillende kwaliteitsindicatoren zijn is het belangrijk altijd uw arts te betrekken bij het gebruik van een keuzehulp.

Is een keuzehulp onafhankelijk?

In de meeste gevallen worden de keuzehulpen gemaakt in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. In deze gevallen wordt de keuzehulp dus gemaakt door onderzoekers die bij universiteiten of overheidsinstellingen werken. Vaak zijn hier verschillende artsen bij betrokken. In deze gevallen mag u ervan uit gaan dat de keuzehulp een onpartijdig en kwalitatief goed advies geeft.

Soms worden keuzehulpen gemaakt door zorgverzekeraars en bedrijven. U moet zich altijd bewust zijn van de belangen die organisaties kunnen hebben bij het maken van een keuzehulp.

De nieuwste behandelmethoden en laatste wetenschappelijke inzichten

Ook in de medische wetenschap staat de tijd niet stil. Dagelijks komen er nieuwe behandelmethoden bij en ontstaan er nieuwe wetenschappelijke inzichten. Een keuzehulp hoeft dus niet alle mogelijke behandelmethoden te bevatten. Ook kan een keuzehulp minder actueel zijn omdat de wetenschap tot nieuwe inzichten is gekomen. Om inzicht te krijgen of de keuzehulp nog bij de tijd is raden wij u aan deze voor te leggen aan uw arts.

Grotere verantwoordelijkheid voor de patiënt

Bij een grotere betrokkenheid en bevoegdheid om mee te beslissen hoort ook een grotere verantwoordelijkheid. U zult dus zelf de kwaliteit moeten beoordelen van de verschillende keuzehulpen. Controleer de betrouwbaarheid door te kijken wie de keuzehulp heeft gemaakt en wanneer deze keuzehulp is gemaakt. Daarnaast kunt u de betrouwbaarheid controleren door de keuzehulp voor te leggen aan uw eigen arts.

De rol van Med-Decs

Med-Decs bevat links naar verschillende Europese en wereldwijde keuzehulpen. Ondanks dat wij zelf een selectie maken en op die manier de kwaliteit proberen te bewaken kan de kwaliteit van de keuzehulpen variëren. Med-Decs staat niet garant voor welke keuzehulp dan ook en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van het gebruik van keuzehulpen. Med-Decs is slechts een verzamelplaats van keuzehulpen.